Falando Baixiño 203 | 17 de octubre de 2018

Domund 2018: “Cambia el mundo”

“Cristo es el verdadero ‘tesoro’ por el que vale la pena sacrificarlo todo; Él es el amigo que nunca nos abandona, porque conoce las expectativas más íntimas de nuestro corazón”. (Papa Benedicto XVI. Ángelus 24 de agosto de 2008)

Unha invitación á santidade, por Mario Vázquez Carballo

San Froilán e San Xosé María Díaz Sanjurjo

Falar dos santos é máis edificante que dos bandidos. Esta afirmación, que parece tan clara, non é tan evidente na sociedade actual. Recordo que na nosa infancia líamos vidas de santos. Sen embargo, na actualidade, hai un gran descoñecemento destas vidas exemplares.

Falando Baixiño 202 | 10 de octubre de 2018

Los números de la esperanza

“La santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar“. (Benedicto XVI. Audiencia general 31 de Enero de 2007)

Antón Negro | 7 de outubro de 2018

Ás veces as cousas non son como nolas contan

Se conto que o 2 de setembro de 2004 José Luís e seis colegas foron ao cine e logo pregunto ¿por que, e para que foron ao cine? Diranme que non lles importa. Se engado que se apelida Rodríguez non aclaro nada. Ao especificar que José Luís é o presidente Zapatero e os colegas seis dos seus ministros, máis a súa esposa e a de Bono, a pregunta xa non é improcedente, pois non lles pagamos o soldo para que vaian xuntos ao cine. Os ministros eran Bono, Salgado, Caldera, Trujillo, López Aguilar e Calvo.